Simulcasting

Dom. 30 Jun., 2019
11:15Reino Unido
11:35Francia
13:00EEUU.
13:15Gavea
14:30Monterrico
Sáb. 29 Jun., 2019
11:10Reino Unido
12:36EEUU.
Vie. 28 Jun., 2019
11:10Reino Unido
12:15San Isidro
14:06EEUU.
19:35Monterrico
Jue. 27 Jun., 2019
11:25Reino Unido
12:10Francia
15:15EEUU.
Mié. 26 Jun., 2019
11:20Reino Unido
12:15San Isidro
13:45Francia
Mar. 25 Jun., 2019
11:30Reino Unido
12:12Francia
17:00Gavea
Lun. 24 Jun., 2019
11:20Francia
12:50Reino Unido
13:30Palermo
Dom. 23 Jun., 2019
11:15Reino Unido
12:15San Isidro
13:15EEUU.
Sáb. 22 Jun., 2019
11:10Reino Unido
11:52Francia
12:45EEUU.
Vie. 21 Jun., 2019
11:08Francia
11:35Reino Unido
12:15San Isidro
16:40EEUU.
Jue. 20 Jun., 2019
11:08Francia
12:40Reino Unido
13:00Palermo
13:15EEUU.
18:45Monterrico
Mié. 19 Jun., 2019
11:08Francia
11:45Reino Unido
13:00San Isidro
Mar. 18 Jun., 2019
11:05Reino Unido
16:11Francia
17:00Gavea
Lun. 17 Jun., 2019
11:15Reino Unido
13:30Palermo
20:00Gavea
Sáb. 15 Jun., 2019
11:25Reino Unido
14:49EEUU.
Vie. 14 Jun., 2019
11:05Reino Unido
13:00Palermo
13:10EEUU.
20:00Monterrico
Jue. 13 Jun., 2019
11:20Reino Unido
12:55Francia
15:15EEUU.
Mié. 12 Jun., 2019
11:20Francia
12:20Reino Unido
13:00San Isidro
Mar. 11 Jun., 2019
11:15Reino Unido
11:25Francia
17:00Gavea
Lun. 10 Jun., 2019
11:17Francia
11:30Reino Unido
13:30Palermo
20:00Gavea
Dom. 9 Jun., 2019
11:10Reino Unido
12:00Francia
12:30San Isidro
13:15EEUU.
14:10Gavea
19:15Monterrico
Sáb. 8 Jun., 2019
11:15Reino Unido
16:43EEUU.
Vie. 7 Jun., 2019
11:14Francia
11:30Reino Unido
13:30Palermo
14:15EEUU.
20:00Monterrico
20:15Gavea
Jue. 6 Jun., 2019
11:15Francia
11:30Reino Unido
15:45EEUU.
Mié. 5 Jun., 2019
11:20Reino Unido
11:37Francia
13:00San Isidro
Mar. 4 Jun., 2019
11:02Francia
12:30Reino Unido
Lun. 3 Jun., 2019
11:15Reino Unido
12:30Francia
13:00Palermo
20:00Gavea
Sáb. 1 Jun., 2019
11:15Francia
11:30Reino Unido
15:20EEUU.